עסקאות ותיקים חדשים

2013 / נובמבר 2012

Advising the underwriters in the $127 million initial public offering by Wix.com