עסקאות ותיקים חדשים

2011 / נובמבר 2010

Advising the underwriters in a $84 million public offering by Orbotech of ordinary shares