עסקאות ותיקים חדשים

2012 / נובמבר 2011

Advising the underwriters in a $1.5 billion global notes offering by the State of Israel