עדכוני לקוחות

דיני מיסים / יוני 2020

תשלום מס חברות בפועל על ידי חברה המחלקת דיבידנדים כתנאי לפטור ממס בידי חברה מקבלת