עסקאות ותיקים חדשים

2020 / נובמבר 2020

ליווי חברת פייזר בחתימה על הסכם עם ישראל עבור רכישת חיסון נגד הקורונה