חדשות

2018 / נובמבר 2018

שותפה במשרדנו וראש מחלקת תכנון ובניה בראיון לפרויקט “70 שנות נדל”ן ישראלי