עדכוני לקוחות

דיני מיסים / דצמבר 2019

פ”ד חדש לטובת הנישום בנושא היבטי מחירי העברה של שינוי מודל עסקי