חדשות

2020 / יולי 2020

נדחתה תביעה של 120 מיליון שקל נגד הרצל חבס ונושאי משרה