חדשות

2020 / ספטמבר 2020

גם בממשלה הבאה: מינוי שר למשאבי מים זו חובה