עסקאות ותיקים חדשים

2021 / אוגוסט 2021

ייצוג חברת Riskified בהנפקה ב NYSE לפי שווי של 3.3 מיליארד דולר