עדכוני לקוחות

דיני מיסים / ינואר 2011

תיקונים מרכזיים בדיני המס בעקבות כניסתו לתוקף של חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012