עדכוני לקוחות

דיני מיסים / אוקטובר 2023

רשות המסים בארה”ב מאריכה את המועד להגשת דוחות מס וביצוע תשלומי מס מסוימים

רשות המסים בארה"ב הודיעה היום כי לאור מצב המלחמה בישראל תינתן ארכה להגשת דוחות מס וכן הודעות ותביעות מס מסוימות וכן לביצוע תשלומים מסוימים לרשויות המס והפקדות לקופות המתחייבות ע"פ דין בארה"ב. להודעה לחץ כאן. נדגיש שאין ארכה לביצוע תשלומי מס בגין שנת 2022, שכן מועד התשלום שלהם חל עוד לפני תחילת המלחמה. ה-IRS הודיע אתמול על ארכה להגשת דוחות מס כאשר מי שזכאים לארכה הם הנישומים הבאים:
  • יחידים שביתם העיקרי הוא בישראל, וכן בני זוגם של יחידים כאלה אם מוגש דוח מאוחד
  • עסקים פרטיים וחברות/שותפויות שמקום עסקם העיקרי הוא בישראל, ביו"ש או בעזה
  • מתנדבים באיזורים אלה
  • כל יחיד, חברה/שותפות/נאמנות או עסק אשר החשבונות או הספרים הנחוצים להגשת דו"ח ממוקמים באיזורים אלה, או שמי שאחראי על הכנת דו"חות המס שלו נמצא באיזורים אלה
  • כל אדם שביקר באיזורים אלה ונהרג, נחטף או נפצע כתוצאה מאירועי הטרור.
הדחיה תחול אוטומטית לגבי נישומים המזוהים אצל ה – IRS כתושבי ישראל או כבעלי מקום עסקים עיקרי בישראל, ובמקרים אחרים על הנישומים לפנות ל – IRS באופן יזום. יש לשים לב שלבחירה יזומה שכזו עשויות להיות משמעויות מעבר לדחיה עצמה (למשל בסוגיות של שליטה וניהול) ועל כן מוצע להיוועץ ולבחון את קוהרנטיות העמדות הננקטות על ידי החברה טרם נקיטה בצעד זה. לגבי כל אלה – כל הדו"חות שהיה צורך להגישם בתקופה שבין 7 לאוקטובר 2023 עד 7 לאוקטובר 2024, מועד הגשת הדוח נדחה ל 7 לאוקטובר 2024 נדגיש שלגבי דוחות 2022, אפילו אם הוגשו ארכות לגבי דוחות אלה, יש לשלם את המס ואין דחיה לגבי מסים אלה. לגבי דוחות 2023, אשר המועד לתשלום המס הוא בדרך כלל ה-15 לאפריל או מרץ 2024, ובמקרים מסוימים 15 ליולי – ניתנה דחייה גם בהגשת דו"חות המס וגם בתשלום, עד ל-7 לאוקטובר 2024. לגבי דו"חות FBAR שיש להגישם ביום שני, ה-16 לאוקטובר, טרם יצאה הודעה רשמית בנושא ואולם קיימת ציפייה שתצא הודעה גם בנושא זה ומומלץ להתעדכן באופן שוטף באתר של ה-IRS.