עסקאות ותיקים חדשים

2023 / אוגוסט 2023

פארסת גז המזגנים של ישראל