חדשות

2022 / אוגוסט 2022

עו”ד עמיחי עורקבי ממשרדנו מונה לדיקאן הסגל הקונסולרי בישראל