עסקאות ותיקים חדשים

2023 / אוגוסט 2023

מבריח גת ישראלי ישוחרר אחרי שנים במעצר בטורקיה