עסקאות ותיקים חדשים

2023 / יולי 2023

ליווי התכניות להקמת שני מגדלי ביו-טק בסמוך לבית החולים “שיבא”