עסקאות ותיקים חדשים

2022 / פברואר 2022

ייצוג The Vets בסבב מימון ראשוני בסכום של 40 מיליון דולר