עסקאות ותיקים חדשים

2021 / נובמבר 2021

ייצוג Tactile Mobility בסבב גיוס בשווי של 27 מיליון דולר