עסקאות ותיקים חדשים

2021 / נובמבר 2021

ייצוג Obligo בסבב גיוס בשווי של 35 מיליון דולר