עסקאות ותיקים חדשים

2022 / פברואר 2022

ייצוג Honeycomb Insurance, בסבב גיוס ראשון בסכום של 15.4 מיליון דולר