עסקאות ותיקים חדשים

2022 / ינואר 2022

ייצוג Hive Media Group ברכישתה ע”י OpenWeb בסכום של 60 מיליון דולר