עסקאות ותיקים חדשים

2021 / דצמבר 2021

ייצוג Amdocs Ventures ו-MizMaa Ventures במימון ראשוני בסכום של 12$ מיליון דולר ב-Lynx.MD