עסקאות ותיקים חדשים

2022 / פברואר 2022

ייצוג Addionics בסבב גיוס ראשוני בסכום של 27 מיליון דולר