עסקאות ותיקים חדשים

2023 / יוני 2023

ייצוג קומיט ברכישתה על ידי Spark Hire בכ- 50 מיליון דולר