עסקאות ותיקים חדשים

2023 / יוני 2023

ייצוג קבוצת ליכטנשטיין בהובלת השקעה של 44 מיליון דולר ב-N-Drip, מפתחת טכנולוגיית השקיה חדשנית