עסקאות ותיקים חדשים

2023 / ינואר 2023

ייצוג חתמים בעסקת הנפקת אג”ח “ירוקה”