עסקאות ותיקים חדשים

2023 / ינואר 2023

ייצוג החתמים, Citi, Barclays, J.P. Morgan, Jefferies ו-UBS בעסקה עבור בנק לאומי, בגיוס 500 מיליון דולר מחברות השקעות מובילות באג”ח ירוקות