עסקאות ותיקים חדשים

2022 / דצמבר 2022

ייצוג החברות Illusive ו- Proofpoint בהסכם רכישת Illusive ע”י Proofpoint