עסקאות ותיקים חדשים

2023 / ינואר 2023

ייצוג בנק דיסקונט בגיוס כ- 800 מיליון דולר בהנפקת אג”ח בינלאומית