עדכוני לקוחות

היי טק והון סיכון / אפריל 2023

יזמים או חברות בתחום האקלים? ריכזנו עבורכם את מסלולי התמריצים הממשלתיים העיקריים שתרצו להכיר

במסגרת המגמה הגוברת של הקמת סטרטאפים להתמודדות עם משבר האקלים, ניתן לראות כי גם הרשויות הממשלתיות בישראל מתמרצות יזמים לכניסה לתחום ופועלות להגדלת היצע המסלולים באמצעותם ניתן להגיש בקשה לתמיכה ממשלתית.

למיתר צוות ייעודי לייעוץ לחברות ומשקיעים בתחום האקלים-טק. הצוות משלב עורכי דין וכן עורכי פטנטים מומחים בתחום זה, אשר מלווים את לקוחותינו בכלל האספקטים הרלוונטיים, לרבות ליווי קורפורט, טכנולוגי, אנרגיה, קיימות וסביבה, תמריצים ממשלתיים וכללי ESG.

מסלולים של רשות החדשנות:

מסלול תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (מסלול הטבה מספר 2)

במסגרת המסלול פורסם קול קורא לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, המיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה - מחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים, בנייה ירוקה, שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה רלוונטיים.

חברות שיזכו בתמיכה לפי מסלול זה יזכו למענק בגובה 20%-50% מהוצאות המו"פ המאושרות (ואף 75% במקרים מיוחדים). כמו כן, תינתן אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התוויה רגולטורית ייחודית עבור הפרויקט.

המסלול פתוח להגשות עד ליום 2/5/2023.

לפרטים נוספים- לחץ כאן

מסלול קרן הון אנושי להייטק – מסלול לתמיכה בבניית תשתית לכוח אדם איכותי (מסלול הטבה מספר 44)

המסלול מיועד בין היתר לחברות המעוניינות לקבל תמיכה בתוכניות חדשניות להרחבת הידע של עובדים חדשים וקיימים, כדי לשפר את מקצועיותם והשתלבותם אצלן, כאשר ניתנת עדיפות לחברות בתחומי הפודטק והאקלים-טק.

על התוכניות לכלול הכשרות ביזמות/ניהול למומחים בתחום האקלים-טק או פודטק, הסבות אקדמאים מתחומים שונים להתמודדות עם אתגרי האקלים, פיתוח מיומנות בתחומים נדרשים שקיימים במחסור ושילוב בתעשייה הקיימת, קידום ופיתוח הכשרות הנדרשות לתעשיית הפודטק, והרחבת המודעות והידע בנוגע לכלים הטכנולוגיים הקיימים להפחתת השפעת שינויי האקלים בתוך התעשייה הקיימת.

גופים שיזכו בתמיכה לפי מסלול זה יזכו לתמיכה בגובה 50%-70% לתוכניות בשלב ההתנעה/ההנבטה עבור תקציב של עד מיליון ש"ח ולתמיכה בגובה 30% - 50% לתוכניות בשלב הצמיחה/ scale up עבור תקציב של עד 15 מיליון ש"ח (ואף עד 70% במקרים מיוחדים).

גופים שיזכו לא יהיו חייבים להחזיר את המענק (בכפוף לעמידה ביעדים ואבני הדרך, כפי שיקבעו על ידי ועדת המחקר של רשות החדשנות).

המסלול פתוח להגשות עד ליום 15/05/2023.

לפרטים נוספים- לחץ כאן

קול קורא לתוכניות מו"פ באקדמיה למחקר מקדים בתחומים מועדפים (מסלול הטבה 5)

המסלול מיועד לחוקרים המגישים בקשות באמצעות חברות המסחור של המוסד האקדמי בו הם עובדים. ייחודיות קול קורא זה הינה בכך שלהבדיל מהתוכניות הרגילות בהן בדרך כלל נדרש להוכיח התכנות יישומית ראשונית כבר בעת הגשת הבקשה לקבלת התמיכה, בקשות במסגרת קול קורא זה יכולות לכלול הוכחת התכנות יישומית ראשונית כחלק מההצעה עצמה.

אחד מארבעת התחומים המקבלים עדיפות במסגרת מסלול זה הינו אקלים-טק (התפלה מתקדמת, סוללות, חקלאות בתנאים מבוקרים, פסולת לאנרגיה, חומרים אלטרנטיביים, יצירת מקורות אנרגיה נקייה ועוד).

שיעורי המענק יכולים לנוע בין 66%-90% בהתאם לתקרות ולתנאים המפורטים בנספח ג' למסלול הטבה 5.

המסלול פתוח להגשות עד ליום 16/05/2023.

לפרטים נוספים- לחץ כאן

קול קורא להגשת בקשות לייבוא ידע ממוסד מחקר זר לתאגיד ישראלי

המסלול מיועד לתאגידים תעשייתיים ישראלים המעוניינים להעביר ידע ממוסדות מחקר זרים לצורך בחינת טכנולוגיות חדשניות והתאמתן לשילוב/פיתוח מוצרים בישראל. אחד משני התחומים המקבלים עדיפות במסגרת מסלול זה הינו אקלים-טק.

גובה התקציב לכל תקופת התוכנית (עד שנתיים) הוא עד 3.4 מיליון ש"ח, כאשר לתאגיד הישראלי גובה המענק הינו 66% מסך התקציב שאושר ע"י ועדת המחקר, ופעילות המוסד הזר תוכל להיות מוכרת לתאגיד הישראלי בהתאם לתנאי המסלול.

המסלול פתוח להגשות עד ליום 21/06/2023.

לפרטים נוספים - לחץ כאן

מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית (מסלול משנה ב')

במסגרת מסלול זה הוקמה מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחום הגנת הסביבה והקיימות בשם ESIL, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה ושלושה תאגידים מובילים, שנועדה לסייע לסטרטאפים מתחילים בתחום.

יזמים וסטרטאפים שיזכו בתמיכה לפי מסלול זה יזכו למענק בשיעור של עד כ-85% מהתקציב המאושר עד לתקרת תקציב של מיליון ש"ח לתקופת פעילות של עד שנה, ומענק נוסף בגובה של עד כ-50% מהתקציב המאושר עד לתקרת תקציב של מיליון ש"ח לתקופת פעילות של שנה נוספת. בנוסף, המסלול מציע ליזמים מערך סיוע מקיף ממעבדת החדשנות וקבלת גישה לתשתיות טכנולוגיות ייחודיות, סיוע בבדיקת ישימות עסקית, ביצוע פיילוט ושיווק, חשיפה לידע, קשרי משקיעים וסינרגיה עם חברות דומות הנתמכות על ידי המעבדה.

המסלול פתוח להגשות לכל אורך השנה.

לפרטים נוספים - לחץ כאן

בנוסף למסלולים הייעודיים לתחום האקלים-טק, ישנם מספר מסלולים כללים של רשות החדשנות הפתוחים לכלל סוגי הסטרטאפים, לרבות בתחום האקלים-טק:

מסלול Seed

המסלול מיועד לסטרטאפים בשלב ה-Seed בתחומים בעלי סיכון גבוה, עתירי רגולציה, וזמן ארוך עד להטמעת המוצר אשר עדיין לא גייסו יותר מ-5 מיליון ש"ח וכבר חתמו על מזכר הבנות עם משקיע הון סיכון מנוסה בהשקעות בסיכון גבוה, המעוניין להשקיע בחברה וטרם ביצע את ההשקעה. הרשות לחדשנות תעניק מענק להשלמת מימון המשקיע.

חברות שיזכו בתמיכה לפי מסלול זה יזכו למענק בגובה 40% מההשקעה הכוללת (כאשר 60% ימומן על ידי המשקיע), עד למענק מקסימלי בגובה 3.5 מיליון ש"ח (ואף עד 50% במקרים מיוחדים).

בנוסף, על חברה במסלול זה להנפיק למשקיע אופציה לביצוע השקעה הונית נוספת במזומן. אם המשקיע יחליט לממש את האופציה, המענק יוחזר לרשות עם ריבית שנתית בגובה 5%, אם המשקיע יחליט שלא לממש את האופציה, תהיה חובת תשלום תמלוגים.

המסלול פתוח להגשות לכל אורך השנה.

לפרטים נוספים – לחץ כאן

מסלול קרן המו"פ

המסלול מיועד לחברות שהתאגדו בישראל בשלבים שונים הפועלים בתחומים של אתגרים מדעיים ו/או טכנולוגיים וסיכוני פיתוח.

חברות שיזכו בתמיכה לפי מסלול זה יזכו למענק בגובה בין 20% ל-50% מהתקציב, כאשר תקרתו תשתנה עם חיי התאגיד ותנוע בין 5 מיליון ש"ח ל-15 מיליון ש"ח. ישנן תוספות למענק לתאגידים הפועלים בפריפריה ותנאים מועדפים ליזמות מיעוטים, חרדים, ונשים. על החברה לדאוג להעמיד את תוספת התקציב המבוקש בכדי לקבל את המענק.

המסלול פתוח להגשות לכל אורך השנה.

לפרטים נוספים - לחץ כאן

קול קורא לשת"פ של חברות ישראליות עם שותפים באסיה, אירופה וצפון אמריקה

במסגרת מסלול קרן המו"פ ישנו גם קול קורא ספציפי עבור חברות ישראליות המעוניינות לבצע תוכניות מחקר ופיתוח או פיילוטים משותפים עם שותפים זרים באסיה, אירופה וצפון ארה"ב, כאשר חלק משיתופי הפעולה המוצעים ממוקדים בתחומי האקלים (כגון שת"פ עם חברת הנקל (HENKEL)אנאנד (ANAND)אדני (ADANI)).

המסלול פתוח להגשות עד ליום 21/06/2023.

לפרטים נוספים - לחץ כאן

הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית (הורייזן)

התמיכות מיועדות לתאגידים ישראליים המעוניינים ליצור שיתופי פעולה עם גופים ממדינות שונות ולקבל תמיכה במסגרת תוכנית הורייזן אירופה - תוכנית המהווה את הפלטפורמה הגדולה בעולם למימון מחקר, ניתוח וחדשנות, עם תקציב כולל של כ-95 מיליארד אירו, כאשר כשליש מתוכו מיועד לתחומי אקלים וסביבה.

המנהלת הישראלית למו"פ האירופאי (ISERD), מסייעת לתאגידים ישראלים הן במציאת קולות קוראים רלוונטיים במסגרת הורייזן והן בחיפוש שותפים ממדינות שונות.

לפרטים נוספים - לחץ כאן

כמו כן, על פי מסלול 37 של רשות החדשנות, חברות יכולות להגיש בקשה לקבלת תמיכה עבור עצם הגשת הבקשות לתמיכה במסגרת מסלול המאגדים של הורייזן. חברות במסלול זה יזכו למענק בגובה 75% מהתקציב המאושר (עד תקרה של 40,000 ₪ במקרה של שותף בבקשה ועד תקרה של 80,000 ₪ במקרה של מוביל הבקשה). ניתן להגיש בקשה לתמיכה זו עד 7 ימים לאחר הגשת הפרויקט למסלול המאגדים.

המסלול פתוח להגשות לכל אורך השנה.

לפרטים נוספים - לחץ כאן

תמיכות מטעם גופים נוספים:

מסלול Bird Energy

המסלול מיועד לחברות ישראליות המעוניינות בשיתוף פעולה עם חברה, מוסד מחקרי או אוניברסיטה אמריקאית לעניין טכנולוגיות חדשניות בתחומי האנרגיה המתחדשת (כגון אנרגית שמש ורוח, טכנולוגיות רכב ודלקים חלופיים, רשת חשמל חכמה, אחסון אנרגיה, אנרגיה מבוססת מים, ייצור מתקדם, AI לניהול אנרגיה וכו'), התייעלות אנרגטית, חדשנות בגז טבעי ו/או טכנולוגיות נלוות, אשר בעלות פוטנציאל מסחרי משמעותי.

חברות שיזכו בתמיכה לפי מסלול זה יזכו למענק בגובה של עד 50% מהתקציב המאושר, עד לתקרה של מיליון וחצי דולר.

חברות שיזכו יהיו כפופות לדרישת החזר המענק באמצעות תמלוגים. מעבר לכך אין הגבלות מיוחדות בנוגע לקניין רוחני או הון החברה מסלול זה אינו כפוף לחוק החדשנות (החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד - 1984).

המסלול פתוח להגשות עד ליום 29/06/2023.

לפרטים נוספים- לחץ כאן

הטבות מיסוי

חוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 מעניק הטבות מס לחברות טכנולוגיות העומדות בהגדרות ותנאים שנקבעו בחוק ואשר כוללות בין היתר הטבות על הכנסות ממתן זכות לשימוש בידע שפותח בישראל ושנקבע כי הוא כשיר להיות נושא לתוכנית מחקר ופיתוח, או ידע בתחום האנרגיה המתחדשת (כגון: הפקת חשמל באמצעות מתקן פוטו וולטאי או טורבינת רוח) שאושר על ידי המדען הראשי של משרד האנרגיה והתשתיות.

הטבות המס ניתנות לחברה (ולא סניף) שהתאגדה בישראל, שהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל.

הטבות המס כוללות בין היתר מס חברות מופחת בשיעור שנע לרוב בין 7.5%-12% בהתאם למיקום החברה בשטחי ישראל חלף מס חברות רגיל של 23%, ושיעורי מס דיבידנד מופחתים בהתאם לתנאים המוגדרים בחוק.

קולות קוראים של משרדי ממשלה נוספים

משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסמים מעת לעת "קולות קוראים" הרלוונטיים לפיתוח טכנולוגיות בתחום האקלים. מומלץ לעקוב אחר הפרסומים בקישורים הבאים:

משרד האנרגיה והתשתיות- לחץ כאן

המשרד להגנת הסביבה- לחץ כאן

משרד החקלאות ופיתוח הכפר- לחץ כאן