חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני עבודה 9.11.2023

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

ביום 6/11/2023 פורסמה הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד – 2023, במסגרתו מבקשת הממשלה להרחיב את איסור פיטורי עובדים גם במקרים הבאים:

  • מי שהתפנה ממקום מגוריו אשר נמצא באחד הישובים המפורטים בתוספת לחוק (מדובר בשורה ארוכה של ישובים בצפון ובדרום הארץ).
  • מי שהוא הורה, בן זוג, ילד או אח של נעדר או חטוף כתוצאה מפעולות האיבה או פעולות המלחמה.

נזכיר, כי חוק ההגנה על עובדים בשעת חירום, טרם תיקונו כאמור, בין היתר מגן מפני פיטורי עובדים שנמנע מהם להגיע לעבודה מחמת הוראות פיקוד העורף או לצורך השגחה על ילד עד גיל 14 (או גיל 21 לילדים עם צרכים מיוחדים), עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, בשל נסיבות כאמור.

**יודגש כי תיקונים אלה טרם אושרו בכנסת ולכן מהווים טיוטה בלבד**