חרבות ברזל – עדכונים

2023 / דצמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני בנקאות, גופים מוסדיים ונותני שירותים פיננסיים 21.12.2023

לנוכח התמשכות המלחמה וכדי לתת מענה מיטבי לציבור, ביום 17.12.2023 בנק ישראל הודיע כי יורחב מתווה הסיוע בהתמודדות עם השלכות מלחמת חרבות ברזל שאומץ על ידי הבנקים.

נזכיר בקצרה כי המתווה פורסם ביום 15.10.2023 והוא מבחין בין שתי קבוצות של לקוחות:

קבוצת “מעגל ראשון“: אוכלוסייה המתגוררת או בעלת עסק במרחק של עד 30 ק”מ מרצועת עזה, אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, משרתי מילואים ומגויסי צו 8 ו – אוכלוסייה בקרבה ראשונה להרוגי המלחמה, חטופים או נעדרים. בהמשך, ביום 8.11.2023 הוספה לקבוצה זו אוכלוסייה המתגוררת ביישובי צפון הארץ או בעלת עסק שנמצא ביישובי הצפון אשר פונו על ידי גורם מדינתי רשמי נכון ליום 7.11.23.

קבוצת “מעגל שני“: יתר לקוחות הבנקים.

המתווה הקיים יוארך לתקופה של 3 חודשים נוספים החל מיום 1.1.2024 לשתי הקבוצות והוא יורחב כמפורט להלן:

הרחבות לקבוצת מעגל ראשון

1. קבוצת המעגל הראשון תורחב והיא תכלול גם את סוגי החשבונות שלהלן:

  • חשבונות של חטופים ונעדרים (אשר נכללו בפועל בפעימה הראשונה של המתווה).
  • חשבונות אחים של הרוגי מלחמה, חטופים או נעדרים (בנוסף לבני זוג, הורים וילדים אשר נכללו בפעימה הראשונה של המתווה).
  • חשבונות של משתתפי המסיבה ברעים.

2. יתווסף פטור מתשלום ריבית על יתרת חובה במסגרת מאושרת לעו”ש לעסקים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ₪, בסכום של עד 30,000 ₪ למשך תקופה של 3 חודשים ובלבד שהחשבונות כאמור היו ביתרת חובה ערב פרסום הרחבת המתווה.

3. תתווסף אפשרות פריסה של דחיית תשלומים של משכנתאות (לדירה ראשונה ולמשפרי דיור) באופן של העמדת הלוואה בסכום הדחייה, ללא ריבית לתקופה של 4 שנים לפחות ומועד פירעונה יחל בחלוף שנה מתום תקופת הדחייה.

הרחבות  ל -2 הקבוצות

דחיית תשלומים של משכנתאות (לדירה ראשונה ולמשפרי דיור), הלוואות צרכניות (בסכום מצטבר של עד 100,000 ₪) ושל אשראי עסקי עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪ (עד לסכום של 2 מיליןן ₪) ב – 3 חודשים באופן שלקוח שלא ביצע דחיית תשלומים על פי המתווה יהיה זכאי לדחיית תשלומים לתקופה של 3 חודשים ו – לקוח שביצע דחיית תשלומים על פי המתווה יהיה זכאי לדחות אותם למשך 3 חודשים נוספים כך שסך כל תקופת הדחייה תהיה 6 חודשים במצטבר.

יתר ההקלות המפורטות במתווה המקורי ימשיכו בתקופת ההארכה שלו.

להרחבה בענין המתווה ראו פרסומינו מיום 19.10.2023 ומיום 9.11.2023.

לקובץ המלא ראו הרחבת מתווה הסיוע ללקוחות הבנקים.