חרבות ברזל – עדכונים

2023 / דצמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני אנרגיה 7.12.2023

רשות החשמל – החלטה להארכת מועדים להקמת מתקנים לייצור חשמל עקב המצב הביטחוני

לאור המצב הביטחוני הנובע ממלחמת “חרבות ברזל” והעיכובים שנגרמים כתוצאה ממנו, ולאור הקושי לקדם תוכניות או להקים מתקני ייצור במצב הזה, ביום 30.11.2023 רשות החשמל האריכה בארבעה חודשים את המועדים להקמת מתקני ייצור, את תקופת ההפעלה המסחרית להליכים התחרותיים ואת האסדרות המפורטות בהחלטה מס’ 67703, המובאת בלינק המצ”ב.

לינק לפרסום.

רשות החשמל – שימוע באשר לתעריף המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת– עדכון מדרגות התעריף ותיקון התעריף המשלים למתקנים המשלבים מתקני אגירה

ביום 19.11.2023 רשות החשמל פרסמה הצעה לעדכון מדרגות התעריף ותיקון התעריף המשלים למתקנים המשלבים מתקני אגירה. בנוסף, מוצע תיקון אסדרת גגות (אמת מידה 175) כך שניתן יהיה לשלב במקום צרכנות מתקנים פוטו- וולטאיים על הקרקע בגודל של עד 1000 מ”ר בחלקות א’ בנחלה (בתחום נחלה חקלאית), כהגדרתן באמת המידה.

התאריך האחרון להגשת תגובות הציבור לשימוע הוא ביום 10.12.2023 בשעה 12:00. לינק לפרסום.

פורסמו מסמכי המכרז למימון, הקמה והפעלה של תחנת כוח קונבנציונלית חדשה שתוקם בשורק

ביום 3.12.2023 משרד האוצר, משרד האנרגיה ורשות החשמל פרסמו את מסמכי המכרז למימון, הקמה והפעלה של תחנת הכוח, שתוקם בסמוך למועצה אזורית שורק.

במסגרת המכרז תוקם תחנת כוח קונבנציונלית לייצור חשמל על בסיס גז טבעי, בהספק של בין 630-900 מגה-וואט, בסמוך למתקני ההתפלה שורק א’ ו-ב’ ולמתקן השפד”ן. מדובר בתחנת כוח קונבנציונאלית במחזור משולב, שתכלול את יחידת יצור החשמל בגז טבעי הגדולה בארץ, בטכנולוגיה מתקדמת ונצילות אנרגטית גבוהה. לינק לפרסום.

רשות החשמל – שימוע לאסדרת פעילות יחידת הייצור באתר שורק

ביום 3.12.2023 רשות החשמל פרסמה שימוע להחלטה שמסדירה את פעילות יחידת הייצור שתוקם באתר שורק, מכח זכייה במכרז מדינה להקמת יחידת ייצור בטכנולוגיית מחז”מ באתר שורק שפרסם החשב הכללי באוצר.

התאריך האחרון להגשת תגובות הציבור לשימוע הוא ביום 24.12.2023 בשעה 12:00. לינק לפרסום.

רשות החשמל – החלטה לדחיית מועד פקיעת רישיונות הייצור של חברת החשמל עבור יחידות הייצור באתר אשכול

ביום 29.11.2023 רשות החשמל פרסמה החלטה בנושא דחיית מועד פקיעת רישיונות הייצור של חברת החשמל עבור יחידות הייצור באתר אשכול. הארכת המועד תהיה עד ליום 3.6.2024. המועד המעודכן ייכנס לתוקף לאחר אישור שר האנרגיה. לינק לפרסום.

נחתם הסכם שיתוף פעולה בין ישראל וגרמניה לשנים הקרובות בנושא קידום פרויקטים בתחומי האנרגיה והסייבר

במסגרת ועידת האקלים העולמית של האו”ם בדובאי,COP28, נחתם הסכם שיתוף פעולה בין ישראל לבין גרמניה במגוון נושאים, לרבות התייעלות באנרגיה, ביטחון אנרגטי, הגנת סייבר, הגנה על תשתיות אנרגיה פיזיות והרחבת תשתיות האנרגיות המתחדשות, רכבים חשמליים, מימן ועוד. לינק לפרסום.