חרבות ברזל – עדכונים

2023 / אוקטובר 2023

חרבות ברזל – עדכוני אנרגיה 26.10.2023

רשות החשמל – הארכת מועדים להקמת מתקנים לייצור חשמל עקב המצב הבטחוני

ביום 22.10.2022 רשות החשמל פירסמה לשימוע ציבורי טיוטת החלטה להאריך בחודשיים את המועדים להקמת מתקני ייצור כמפורט בנספחים לטיוטת ההחלטה. ניתן להגיב עד ה-5 בנובמבר 2023 בשעה 12:00.

לפרסום לחץ כאן.

משרד האנרגיה – התקנת מתקני אגירה בפטור מתוכנית ומהיתר

ביום 24.10.2023 משרד האנרגיה והתשתיות הוביל לאישור במועצה הארצית לתכנון ובנייה מתן פטור מתוכנית ומהיתר לשם הקמת מתקני אגירת אנרגיה בהיקף של עד 600 ק”ו שעה ובגודל של עד 30 מ”ר הן למתקני אגירה “קטנים” והן למתקני אגירה “זעירים”.

בעקבות כך, תתאפשר הקמה של מתקני אגירת אנרגיה במתקני קליטה מקומיים ובמרכזי הפעלה (חמל”ים), כך שאלה יוכלו לפעול בכל תרחיש.

לפרסום לחץ כאן.