חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני אנרגיה 16.11.2023

עדכון רשימת ההקלות שמעניקה רשות החשמל בעקבות המלחמה

ביום 14.11.2023 רשות החשמל פרסמה שנית את רשימת ההקלות שהיא מעניקה ללקוחות עקב מלחמת חרבות ברזל, תוך עדכון מועדים:

הקלות עבור צרכני החשמל:

א. היעדר פעילות אכיפת גבייה, לרבות ניתוקים, עקב אי תשלום חובות – לצרכנים שלהם חובות עבר, או לחילופין צוברים חובות בתקופה זו. צרכנים אלה לא ינותקו מחשמל וזאת עד לפקיעת הכרזת “המצב המיוחד בעורף”, כפי שהוכרזה על-ידי שר הביטחון ואושרה על ידי הגורמים המוסמכים על פי דין.

ב. מתן אפשרות להסדרי תשלום מקלים וללא ריביות לצרכנים ביתיים המתקשים בתשלום חשבונות החשמל, לפי בקשת צרכן.

ג. דחיית הפקה ומשלוח של חשבונות חשמל ב- 30 ימים לפחות, החל מיום 7 אוקטובר 2023 ועד 31 דצמבר 2023, לכל הצרכנים שפונו מהישובים השונים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ד. מתן קודי חירום לבקשת צרכני מת”מ (מונה תשלום מראש) ללא הגבלה, וזאת עד לפקיעת הכרזת “המצב המיוחד בעורף”.

הקלות עבור מחלקי חשמל בעוטף עזה:

ה. למחלקי חשמל היסטוריים הנמצאים באזור עוטף עזה תבוצע דחיית תשלום החשבון ב-60 ימים מהמועד האחרון לתשלום, עבור חשבונות ספטמבר – דצמבר 2023.

ו. יו”ר הרשות מינה את חברת החשמל כממונה מטעמו לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם הבטחת אספקת חשמל רציפה בתוך שטחי המחלקים ההיסטוריים אשר ביקשו זאת. לינק לפרסום.

אישור תוכנית המתאר הארצית לאגירת אנרגיה (תמ”א/19/1

ביום 13.11.2023 משרד האנרגיה הודיע כי ממשלת ישראל אישרה את תוכנית המתאר הארצית לאגירת אנרגיה (תמ”א/19/1), המסדירה את הליכי התכנון והוצאת היתרי הבנייה ומאפשרת הקמת מתקני אגירה במנעד רחב של הספקים ומיקומים, שייתנו, בין היתר, גיבוי גם למתקני ייצור חשמל. לינק לפרסום.

אושרה תוכנית לפיתוח רשת הולכת החשמל לשנים 2023-2030

ביום 14.11.2023 משרד האנרגיה פרסם כי שר האנרגיה, ישראל כ”ץ, אישר את תוכנית הפיתוח לרשת הולכת החשמל לשנים 2023-2030, בהיקף של מעל ל-17 מיליארד ₪. התוכנית צפויה לשפר את אמינות אספקת החשמל ולתת מענה לביקוש הגובר לחשמל עד לסוף העשור, וכן לשחרר את חסמי רשת החשמל ולאפשר שילוב מאסיבי של מתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, בעיקר באזורי הפריפריה. לינק לפרסום.