חרבות ברזל – עדכונים

2023 / אוקטובר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני עבודה 26.10.2023

רשות המיסים הודיעה, כי החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש, תידחה מ-1/11/2023 ליום 1/1/2024.

בהתאם, אירועי פרישה שהתרחשו לפני יום 1/1/2024, אך ידווחו לראשונה על ידי המעסיק לאחר המועד האמור, יבוצעו באמצעות הטופס החדש.