חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני עבודה 23.11.2023

הוצאה לחל”ת של עובדים מוגנים מכוח חוק עבודת נשים

הוצאה לחל”ת של עובדים/ות המוגנים/ות על ידי חוק עבודת נשים, כמו עובדות בהריון ועובדים/ות בטיפולי פוריות (“עובדים מוגנים“), מחייבת קבלת היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה. לצורך הקלת התהליך, משרד העבודה השיק שירות מקוון להגשת בקשות לקבלת היתר לחל”ת לעובדים מוגנים.

התנאים למתן אישור להוצאת עובדים מוגנים לחל”ת:

  1. אין קשר בין ההוצאה לחל”ת לבין הסיבה שבגינה מוגנים העובדים (הריון, טיפולי פוריות וכו’);
  2. תקופת החל”ת לא תפחת מ – 14 ימים;
  3. העובדים המוגנים לא יכולים להגיע לעבודה או לבצע את תפקידם בשל המצב הביטחוני;
  4. המעסיק ביצע מאמץ ולא מצא עבודה מתאימה אחרת לעובדים המוגנים;
  5. המעסיק החליט על הוצאת העובדים המוגנים לחל”ת, לאחר שפעילות העסק שלו הוגבלה או צומצמה, עקב המצב הביטחוני;
  6. התפקיד שביצעו העובדים המוגנים, הוא חלק מהפעילות שהוגבלה או צומצמה אצל המעסיק, והוצאו גם עובדים נוספים לחל”ת מאותה הסיבה.

ככל שהמצב הבטחוני יחזור לקדמותו בטרם הסתיים תוקף ההיתר, על המעסיק להשיב את העובדים המוגנים לעבודה באותו היקף המשרה והשכר.

לאחר מילוי ושליחת הטופס המקוון, הבקשה תיבחן על ידי הממונה (ובמסגרת זו תידרש עמדת העובד/ת) וההחלטה תישלח לצדדים. שיקול דעת הממונה הוא רחב ביותר.

ככל שנדרשת הארכה לחל”ת, יש להגישה באותה הדרך.


איגרת יו”ר ההסתדרות והממונה על השכר בעניין תגמול לעובדים שנעדרו מהעבודה

ביום 16/11/2023 פורסם כי בימים הקרובים צפוי להיחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. על פי ניסיון העבר, ההסכם הקיבוצי האמור, יורחב מיד לאחר חתימתו, על כלל העובדים במשק.

במסגרת ההסכם הקיבוצי, ייקבע הסדר תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בין היתר עקב המגבלות שהוטלו על העורף (לרבות הורים לילדים עד גיל 14 והורים לילדים עם מוגבלות שנעדרו עקב סגירת מוסד החינוך של ילדיהם), וכן לעובדים שפונו ממקום מגוריהם לאור המצב הביטחוני, בגין ימי היעדרות מהעבודה בתקופה שתקבע בהסכם, בדומה להסדר שייקבע בהוראת השעה לפי תקנות מס רכוש.

התגמול אשר ישולם לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המגבלות שהוטלו על העורף, בתקופה שתיקבע בהסכם, יהיה בדומה לשכר המשולם עבור ימי חופשה, כאשר חלקו יהיה על חשבון המעסיק וחלקו יהיה על חשבון מכסת ימי החופשה של העובד, והכל כפי שיפורט בהסכם הקיבוצי.

היעדרות במהלך חודש אוקטובר 2023 תזכה להקלות, ובעד חודש נובמבר 2023 הסדר תשלום השכר יינתן רק בגין נסיבות מזכות.