חרבות ברזל – עדכונים

2024 / ינואר 2024

חרבות ברזל – עדכונים בדיני מסים 4.1.2024

הארכת מתווה הפיצויים לעסקים

ועדת הכספים אישרה את הארכת מתווה הפיצויים לעסקים מכוח הפרק השמיני 1 לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ”א-1961 עד לסוף דצמבר 2023. בהתאם למתווה זה, עסקים יפוצו בגין ירידת המחזורים שחוו בחודשים נובמבר- דצמבר 2023 במתווה זהה למתווה הפיצוי בגין ירידת המחזורים שנקבע לחודש אוקטובר 2023. בדיקת ירידת המחזורים תתבצע על ידי השוואת החודשים נובמבר- דצמבר 2022 לחודשים נובמבר-דצמבר 2023. היות שהפיצוי יינתן עבור חודשיים, תקרות סכומי הפיצויים יוכפלו. להודעת רשות המסים כאן.

פרסום טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים

ביום 2.1.2024 התפרסמה טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל)(הוראת שעה)(תיקון מס’ 2), התשפ”ד-2024. טיוטת תקנות אלו מאריכה את התקופה בגינה ניתן לתבוע פיצוי במסלול מחזורים/שכר לעסקים המצויים ב”איזור המיוחד”. התקנות קבעו הארכה בהתאם לסוג היישוב כמפורט להלן:

  • לכלל היישובים שנכללו ב”איזור המיוחד” הוארכה התקופה שבשל נזקים בה ניתן לתבוע פיצוי כך שתכלול גם את חודש נובמבר 2023.
  • ליישובים שהוגדרו כ”יישובי ספר” וכן ליישובים המצויים בין היתר בקו העימות הצפוני, הוארכה התקופה שבשל נזקים בה ניתן לתבוע פיצוי כך שתכלול גם את חודש דצמבר 2023. לשאר היישובים ב”איזור המיוחד” נקבעה נוסחה שתחשב פיצוי דומה לזה שניתן במסגרת הפרק השמיני 1 לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ”א-1961 (החזר הוצאות) לגבי חודש דצמבר 2023. ניתן לקרוא את טיוטת התקנות כאן.