חרבות ברזל – עדכונים

2023 / דצמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני מסים 21.12.2023

רשות המסים מודיעה על פתיחת האפשרות להגיש בקשות לקבלת מקדמות בגין נזק עקיף לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ”א-1961 ותקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל”ג-1973 לחודשים נובמבר ודצמבר 2023. את הבקשה למקדמות יש להגיש עד ליום 31.1.24 כאן.