חרבות ברזל – עדכונים

2024 / ינואר 2024

חרבות ברזל – עדכונים בדיני חוזים 4.1.2024

ביום 31.12.2023 פורסם תיקון לחוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות)(תיקון)(דחיית מועדים בתקופה הקובעת השנייה), התשפ”ד – 2023 (“החוק”).

כזכור, הכנסת אישרה ביום 18.10.2023 את חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ”ד – 2023 (“החוק”) המקנה לזכאים (אנשי כוחות הבטחון, חטופים ותושבים שפונו) אפשרות לדחות תשלומים על-פי חוזה, פסק דין או לרשות. התקופה הקובעת הוארכה מעת לעת ולבסוף הועמדה על התקופה 7.10.2023 עד ל-31.12.2023 ותקופת הדחיה הוארכה אף היא מעת לעת והועמדה לבסוף על 85 יום או 31.12.2023 לפי המוקדם.

ביום 31.12.2023 פורסם, כאמור, תיקון לחוק אשר שינה את שם התקופה הקובעת הנ”ל ל”תקופה הראשונה”, והוסיף “תקופה קובעת שניה”, שחלה מיום 1.1.2024 עד ליום 29.2.2024. הזכאים בתקופה הקובעת השניה צומצמו למשרתים מסוג מסויים בצה”ל, במשטרה, בשב”ס ובשירותי הכבאות (היינו לא כולם, כפי שהיה בתקופה הקובעת הראשונה אלא רק הגורמים שבקשר הדוק לפעולות לחימה ולפעולות מבצעיות), החטופים והנעדרים, תושבים שפונו וכן בן זוג, עזבון או חברה של הנ”ל.

לגבי הזכאים בתקופה הקובעת הראשונה (הקבוצה הרחבה יותר), נקבע שמועדים חוזיים שחלו בתקופה הראשונה או מועדים לביצוע פסק דין או מועדי תשלום לרשות, ידחו ב-145 יום או עד ליום 29.2.2024, לפי המוקדם.

לגבי הזכאים בתקופה הקובעת השניה (הקבוצה המצומצמת יותר) נקבע שאלו יהיו זכאים בנוסף להארכה של מועדים כאמור שחלו בתקופה השניה, כאשר הדחיה תהיה של 31 יום, בכפוף למתן הודעה לצד שכנגד.

לגבי חייבים על-פי פסק דין, נקבע שלבית המשפט תהיה סמכות להורות על תקופת דחיה קצרה יותר או על אי-דחיה של המועד, אך זאת “בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שיירשמו”.

הדחיה האמורה כפופה להסתייגויות דומות לאלו שחלו בתקופה הקובעת הראשונה, היינו שלא מדובר בחוזה חדש, שלא מדובר בחוזה שכל צדדיו הם זכאים על-פי ההגדרה בחוק ושלא מדובר בעסקת תשלומים.

התיאור המובא לעיל הוא כללי ולגבי כל סוגיה ספציפית יש לפנות להתייעצות.