חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני הגירה 16.11.2023

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה שורת הקלות נוספות לנוכח המצב הבטחוני המתמשך. להלן פירוט בתמצית של מספר הקלות מרכזיות:

  1. הארכה גורפת של אשרות זרים השוהים חוקית בישראל, למעט עובדים זרים. האשרות הוארכו עד ליום 08.02.2024. עקב המצב הבטחוני בישראל, האריכה רשות האוכלוסין וההגירה פעם נוספת את אשרות השהייה לכלל הזרים הנמצאים בישראל עם אשרה חוקית ואשר תוקפה יפוג במהלך שלושת החודשים הקרובים.הארכה זו אינה תקפה ביחס לעובדים זרים (מחזיקי אשרות ב/1). במקרה של עובדים זרים, ובכלל זה עובדים זרים מומחים, יש לקבל הארכה פרטנית מהרשות (או להתנהל בהתאם להוראות הארכה פרטנית שניתנו לענפים ספציפיים כמו מלונאות וחקלאות, כמפורט מטה).יובהר כי ההארכה מתבצעת לכל הזרים השוהים בימים אלה בישראל. אזרח זר השוהה כרגע בחו״ל ומגיע ממדינה ממנה נדרשת אשרת כניסה חוזרת לכניסה לישראל, יידרש להסדרת הנושא בקונסוליה הישראלית. אם האזרח הזר מגיע ממדינה ממנה לא נדרשת אשרת כניסה יוכל להגיע לארץ, ללא הצורך באשרת כניסה מהקונסוליה.במקרה של שהייה בחו”ל יידרש האזרח הזר גם לבדוק האם ההארכה התבצעה בפועל לגבי האשרה שלו, שכן ההארכות בוצעו רק ביחס לנתינים זרים ששהו בישראל במועד הרלוונטי שבו התבצעה ההארכה.
  1. ענף המלונאותהארכת אשרות גורפת בשלושה חודשים (עד לתאריך 31.3.2024): הרשות אישרה הארכה גורפת של אשרות ורישיונות עבודה לכלל העובדים הזרים בענף המלונאות הנמצאים בישראל ואשר תוקף רישיון העבודה שלהם יפוג בתאריך 31.12.2023. בהתאם הוארכו כלל ההיתרים של המעסיקים בשלושה חודשים ממועד סיום התוקף של הרישיון או ההיתר.
  1. ענף הסיעוד הביתי והחקלאות הארכה גורפת של אשרות בענפים אלו בשלושה חודשים: הוארכו רישיונות העבודה לכלל העובדים הזרים בענפי הסיעוד הביתי והחקלאות הנמצאים בישראל ואשר תוקף רישיון העבודה שלהם פג או יפוג בין התאריכים 7.10.2023 עד 7.1.2023, בשלושה חודשים ממועד סיום התוקף של כל רישיון.בהתאם הוארכו היתרי המעסיקים בענפי הסיעוד הביתי והחקלאות אשר תוקפם הסתיים או מסתיים בין התאריכים 7.10.2023 ועד 7.1.2024, בשלושה חודשים נוספים ממועד סיום התוקף של כל היתר.
  1. מדיניות אי-אכיפה זמנית בענפים ספציפיים: הרשות פרסמה הנחיות על מדיניות אי-אכיפה זמנית ביחס להעסקת שוהים בלתי חוקיים בבתי אבות או במוסדות גריאטריים, עד ליום 31.12.2023. כמו כן, הרשות הורתה על אי-אכיפת העסקת שוהים בלתי חוקיים בבתי מלון, עד ליום 30.11.2023.
  1. ענף התעשייה: רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה על עדכון נוהל המסלול למתן היתר ורישיון עבודה לעובדים זרים בענף התעשייה. בהתאם להחלטת הממשלה 860 שעניינה “הגדלת מכסות העובדים הזרים במשק ותיקון החלטות ממשלה”, אשר הגדילה את מכסת העובדים הזרים בתעשייה ל-3,000 עובדים ותוקצה בשתי פעימות של 1,500 עובדים בכל פעימה. הפעימה השנייה תחל לאחר איוש של 80% מהמכסה הראשונה.משרד הכלכלה יפרסם בקרוב את המועדים לצורך הגשת בקשות להעסקת עובדים זרים בענף התעשייה, ולאחר קבלת המלצות משרד הכלכלה תתאפשר הגשת בקשה להיתר מרשות האוכלוסין וההגירה. יודגש כי, רק חברה בענף התעשייה שקיבלה המלצה בכתב ממשרד הכלכלה במסגרת ההקצאה להעסקת עובדים זרים בענף התעשייה, תהא רשאית להגיש בקשה לרשות ההגירה להיתר בענף התעשייה.
  1. ענף הבניין: בימים האחרונים פורסם על כוונות הממשלה לקידום מתווה חדש להרחבת מכסת העובדים הזרים בענף הבניין, וכן קידום הסכמים שיסדירו הבאת עובדים ממדינות נוספות לענף הבנייה, בהליכים מזורזים. טרם פורסם המתווה הרשמי הסופי או נוהל בעניין המתווה החדש, ואנו מעריכים כי בקרוב יפרסמו הרשויות פרטים נוספים בנושא.