עדכוני לקוחות

דיני מיסים / יוני 2023

חוסר הוודאות נמשך: לידיעת הקונים הפוטנציאליים – נקבע כי שינויים לאחר הרכישה והסכמים בתוך החברה הנכרתים בידי חברת יעד ישראלית נחשבים למכירת נכסים חייבת במס