עדכוני לקוחות

אנרגיה / ספטמבר 2022

התפתחויות אחרונות במשק החשמל הישראלי: התמקדות בהפרטה ואנרגיה מתחדשת