עדכוני לקוחות

דיני מיסים / מרץ 2024

הגשמת מטרת המחוקק להרחבת היצע הדיור בישראל באמצעות הפחתת מס רכישה בהשקעה בקרנות להשקעות בנדל”ן