עסקאות ותיקים חדשים

2023 / דצמבר 2023

דוניץ-אלעד ומורפוזיס יקימו יחד פרויקט פינוי-בינוי ביפו