עסקאות ותיקים חדשים

2023 / דצמבר 2023

אי.בי.אי והפניקס רוכשים את הקרנות של פסגות בכ-300 מיליון ש”ח