עסקאות ותיקים חדשים

2023 / אוגוסט 2023

אושרה תכנית התחדשות ראשונה בשכונה הותיקה בתל אביב