דיני פרטיות והגנת מידע

דיני פרטיות והגנת מידע

בעידן בו איסוף ועיבוד מידע הם חלק בלתי נפרד מפעילותו העסקית של כל תאגיד ונוכח חיזוק הרגולציה והחמרת האכיפה בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, אחזקת מידע אישי וניהולו הפכו לאתגר מרכזי עבור כלל הגופים במשק. האתגר והקושי מתחדדים במקרים בהם התאגיד נדרש לציית לחוקים שונים בתחומי שיפוט שונים, והינו חשוף לתביעות אזרחיות, לפעולות אכיפה מינהליות ולעיצומים כספיים כמו גם אובדן עסקאות והזדמנויות עסקיות במקרה של אי ציות.

קבוצת הפרטיות והגנת המידע של משרד מיתר היא הקבוצה הגדולה בישראל והיא מורכבת מעורכי דין מומחים בתחום הן מישראל והן מחוץ לישראל. הקבוצה מסייעת ללקוחות ישראלים וללקוחות בינלאומיים במגוון נרחב של תחומים כגון SaaS, פארמה ובריאות דיגיטלית, פינטק, בנקאות, מסחר אלקטרוני, אנרגיה, מלונאות ועוד. הצוות שלנו, העוסק במגוון תחומים ומטפל בשחקנים מרכזיים בסגמנטים השונים, מיומן במתן פתרונות מעשיים ויצירתיים במגוון הסוגיות העולות בכל אחד מתחומי הפעילות השונים ובמיוחד במפגש הבלתי נמנע בין ציות לפרטיות, טכנולוגיה וחדשנות.

השירותים שלנו כוללים:

 • קביעה ויישום של תכניות ציות לעמידה בחוקי הגנת פרטיות בטריטוריות שונות, לרבות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת המידע הישראלי, ה-GDPR, CCPA, NY SHIELD Act  ועוד.
 • ייעוץ משפטי למורך גיבוש מודלים עסקיים ומוצרים טכנולוגיים שיתאימו לסיכונים המשפטיים ולרגולציה החלה בהתאם לגישת ה-Privacy by Design.
 • ליווי בכלל היבטי הפרטיות ואבטחת המידע בהתמודדות עם אירועי אבטחת מידע ואירועי סייבר, לרבות דיווח לרגולטורים הרלוונטיים, דיווח לנושאי המידע ועוד.
 • ייעוץ לגבי בקשות נשואי מידע (גישה, מחיקה והזכות להישכח).
 • הכנה וליווי ביישום מדיניות פרטיות, מדיניות עוגיות (Cookies) ותנאי שימוש עבור אתרים ואפליקציות.
 • ליווי וייעוץ בהיבטי פרטיות בעסקאות השקעה, מיזוגים ורכישות וביצוע בדיקות נאותות בתחום הפרטיות.
 • ניסוח וניהול מו”מ ביחס להסכמי עיבוד מידע (Data Processing Agreement) והסכמים נוספים שעניינם מידע אישי (רכישת מידע, מתן רישיון במידע והסכמי עברת מידע).
 • ייעוץ בהיבטי פרטיות שונים ביחס לעובדים.
 • ייעוץ וכתיבת נהלי פרטיות ואבטחת מידע, ובכלל זה נוהל דיווח על אירוע אבטחת מידע, מדיניות מיקור חוץ, מדיניות שמירת מידע, מדיניות מחיקת מידע וכיו”ב.
 • ייעוץ וגיבוש אסטרטגיות להעברת מידע בין טריטוריות, לרבות העברת מידע מחוץ לישראל והעברת מידע מהאיחוד האירופי.
 • ייעוץ  וליווי בהליכי פיקוח, אכיפה וחקירה המתבצעים ע”י הרגולטורים השונים בישראל ומחוצה לה.
 • רישום ועדכון מאגרי מידע בישראל.