עסקאות ותיקים חדשים

2020 / יולי 2020

ייצוג רימוני תעשיות במכירת מחצית ממניות החברה לקרן פימי