חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני חוזים 16.11.2023

ביום 7.11.2023 חתם שר הבטחון על צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה), התשפ”ד –  2023 (“צו דחיית המועדים“).

כזכור, הכנסת אישרה ביום 18.10.2023 את חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ”ד – 2023 (“החוק“) המקנה לזכאים (אנשי כוחות הבטחון, חטופים ותושבים שפונו) אפשרות לדחות תשלומים על-פי חוזה, פסק דין או לרשות. הדחיה המקורית הייתה של 30 יום והתקופה הקובעת הייתה 7.10.2023 עד 7.11.2023. (ר’ דיוור קודם מיום 19.10.2023).

בהתאם לצו דחיית המועדים, שנחתם, כאמור, לאחרונה, בהתאם לסעיף 6 לחוק, התקופה הקובעת הוארכה עד ליום ה-7.12.2023 (היינו הדחיה תחול על כל תשלום כאמור שצריך היה להתבצע בין ה- 7.10.2023 לבין ה-7.12.2023) ותקופת הדחייה הוארכה ל-60 יום או עד ל-31.12.2023 (המוקדם מבניהם).